SANITETSKI PRIJEVOZ
Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 7.00 – 21.00
subota: 7.00 – 14.30

Marija Badurina, medicinska sestra

mobitel: 091 44 53 404
fax: 053 / 741 197
email: sanitet.novalja@gmail.com