DOM ZDRAVLJA DR. IVAN PEHOVAC NOVALJA

Špital 1, 53291 Novalja
OIB: 41639129563

MBS: 020041318
Žiro-račun (IBAN): HR73 2340 0091 1102 9447 7
e-mail: pisarnica@dom-zdravlja-novalja.hr

URED RAVNATELJA

Ravnatelj: Zoran Vidas, dipl. oec.
telefon: +385 (0)53 741 191
e- mail: ravnatelj@dom-zdravlja-novalja.hr
Administrativni referent: Perica Kurilić
telefon: 053 / 741 190, fax: 053 / 741 199
e-mail: dom.zdravlja.novalja1@gs.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 6.00 – 14.00

Pauza: 10.00 – 10.30

Prijam stranaka:

ponedjeljak – petak: 7.00 – 10.00, 11.00 – 14.00

RAČUNOVODSTVO

Jasna Kustić, dipl.oecc
telefon: 053 / 663 662, fax: 053 / 663 665
e-mail: dom.zdravlja.novalja@gs.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 6.00 – 14.00

Pauza: 10.00 – 10.30

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Snježana Pende, univ. bacc. physioth
telefon: 053 / 741 192
email: fizikalna.novalja@gmail.com

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODRUČNA SLUŽBA GOSPIĆ

Izdvojeni ured PS Gospić u Novalji
Telefon: 053 661 134
E-mail: pisarnica-gospic@hzzo.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 7.00 – 15.00

Pauza: 11.30 – 12.00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Higijensko epidemiološka ispostava Novalja

Telefon: 053 574 452

E-mail: zavod@zzjzlsz.hr

 

Info – Sanitarne knjižice: 053 574 571

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Ispostava Novalja

Telefon: 053 194

E-mail: pisarnica@zzhmlsz.hr

LJEKARNE

Privatna ljekarna Škunca, Špital 3, Novalja, Tel: 053 662 505

Specijalizirana ljekarna Farmacia Novalja, S.S. Kranjčevića 4, Novalja, Tel: 053 665 265
Ljekarna Snježana Škunca, Dalmatinska 1, Novalja, Tel: 053 661 379

Kontaktirati nas možete i putem ove E-mail forme: