OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA

Djelatnost opće (obiteljske) medicine obavlja 1 tim u sastavu Doma zdravlja i 2 tima koncesionara.

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE JAN VOJVODIĆ, dr.med.

Radno vrijeme:

četvrtak – petak: 7.00 – 14.30 (Kućne posjete: 13.30 – 14.30)

ponedjeljak -utorak – srijeda 13.00 – 20.30 (Kućne posjete: 19.30 – 20.30)

prva subota u mjesecu: 7.00 – 13.30

Pauza: 10.00 – 10.30; 16.00 – 16.30

Jan Vojvodić, dr. med.
Marija Šćiran, dipl.m.s.

telefon: 053 / 662 610 – ordinacija
053 / 333 530 – narudžba lijekova

fax: 053 / 741 199
e-mail: sama.ordinacija@gmail.com

NARUDŽBA LIJEKOVA: 053 / 662 610

Na ovaj broj telefona mogu se naručiti lijekovi koji pacijenti koriste. Nakon zvučnog signala potrebno je izgovoriti:

  • Ime i prezime
  • Datum i godinu rođenja
  • Točan naziv lijeka koji se koristi
SPECIJALISTIČKAORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE MARIELLA PEHOVAC TRCOL, dr.med.spec. obiteljske medicine

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak: 13.00 – 20.30
utorak – srijeda – petak 7.00 – 14.30

druga subota u mjesecu: 7.00 – 13.30

Pauza: 10.00 – 10.30; 16.00 – 16.30

Mariella Pehovac, dr.med.spec. obiteljske medicine

Valentina Cimbal, m.s.

telefon, fax: 053 / 661 132

e-mail: ordinacija.pehovac@gmail.com

SPECIJALISTIČKAORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE NIVES DABO, dr. med.spec. obiteljske medicine

Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 1, 53291 Novalja

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak – petak: 7.00 – 14.30
(četvrtak: 7.30 – 10.30 – terenski rad i cijepljenje)
utorak – srijeda 13.00 – 21.00

treća subota u mjesecu: 7.00 – 13.30

Pauza: 10.00 – 10.30; 16.00 – 16.30

Nives Dabo, dr.med.spec. obiteljske medicine

telefon, fax: 053 / 663 308
e-mail: nivesdabo@gmail.com