ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

Djelatnost obavlja tim Doma zdravlja Zadarske županije.

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Radno vrijeme:

ponedjeljak: 13.00 – 20.30
srijeda: 7.00 – 14.30

Pauza: 10.00 – 10.30; 16.00 – 16.30

Hrvoje Tičić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije

Hrvatka Fabijanić, m.s.

telefon 053 / 741 195; 023 / 646 663
e-mail: : hrvoje.ticic@dzzdzup.hr