MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Medicinsko biokemijski laboratorij nudi niz hematoloških, biokemijskih i koagulacijskih pretraga.
Djelatnost obavlja Medicinsko – biokemijski laboratorij Blanša Matulina, mag.spec.med.biok. i lab.medicine.

 

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ BLANŠA MATULINA

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 7.00 – 15.00

Pauza: 10.00 – 10.30

Rossi Gligora, laborant

Narudžbe za vađenje krvi primaju se radnim danom od 9:30 – 14:00 h:

telefon, fax: 053 / 661 985
email: mbl-pag@outlook.com