MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Medicinsko biokemijski laboratorij nudi niz hematoloških, biokemijskih i koagulacijskih pretraga.
Djelatnost obavlja Medicinsko – biokemijski laboratorij Blanša Matulina, mag.spec.med.biok. i lab.medicine.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ BLANŠA MATULINA

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 7.00 – 15.00

Rossi Gligora, laborant

telefon, fax: 053 / 661 985
email: mbl-pag@outlook.com