TURISTIČKA / COVID AMBULANTA
TOURIST / COVID AMBULANCE
TOURISTISCHE / COVID AMBULANZ
AMBULATORIO  / COVID  TURISTICO

DOM ZDRAVLJA NOVALJA
ŠPITAL 1, NOVALJA
turistickanovalja@gmail.com
+385 (0)53 741 196

RADNO VRIJEME (WORKING HOURS)

Ponedjeljak/Monday: 07:00 – 15:00

Utorak/Tuesday: 13:00 – 21:00

Srijeda/Wednesday: 07:00 – 15:00

Četvrtak/Thursday: 13:00 – 21:00

Petak/Friday: 13:00 – 21:00

Subota/Saturday: ZATVORENO/CLOSED

Nedjelja/Sunday: 16:00 – 20:00


Napomena: Sve se usluge naplaćuju ( All services are charged )