TURISTIČKA / COVID AMBULANTA
TOURIST / COVID AMBULANCE
TOURISTISCHE / COVID AMBULANZ
AMBULATORIO  / COVID  TURISTICO

RADNO VRIJEME (WORKING HOURS)

Ponedjeljak / Monday: 7:00 – 14:00 h

Utorak / Tuesday: 7:00 – 14:00 h

Srijeda / Wednesday: 7:00 – 14:00 h

Četvrtak / Thursday: 13:00 – 19:00 h

Petak / Friday: 13:00 – 19:00 h

Subota / Saturday: 10:00 – 17:00 h


Napomena: Sve se usluge naplaćuju ( All services are charged )