U petak, 15. prosinca 2023. godine u Domu zdravlja je izvršena svečana primopredaja Ultrazvučnog uređaja.

Događaju su uz ravnatelja Zorana Vidas, djelatnika Doma zdravlja i članova Upravnog vijeća nazočili župan Ličko-senjske županije Ernest Petry, gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo, te predstavnici ustanova i firmi koje djeluju na području Grada Novalje.

Ukupna vrijednost ultrazvučnog uređaja uređaja je 61.750,00 eur (465.255,38 kn), a u financiranju su sudjelovali:

Grad Novalja s 20.772,00 eur,

Arburoža7.000,00 eur,

Komunalije 7.000,00 eur,

Turistička zajednica Grada Novalje 6.636,14 eur,

Ličko-senjska županija 7.000,00 eur,

Graditelj svratišta d.o.o. 500,00 eur,

Mondo d.o.o. 1.000,00 eur,

Projekt Nomad d.o.o. 1.000,00 eur,

Naša ideja d.o.o. 2.000,00 eur,

Promel projekt d.o.o. 2.000,00 eur,

Hotel Loža d.o.o. 2.000,00 eur,

Cocomo d.o.o. 1.000,00 eur,

Plodine d.d. 4.000,00 eur,

This is Pag d.o.o. 500,00 eur.

Ovaj ultrazvučni uređaj namjenjen je prvenstveno radu ordinacije za Zdravstvenu zaštitu žena u Domu zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja, ali će se zbog svojih karakteristika i mogućnosti moći koristiti i u drugim djelatnostima poput Fizikalne medicine i Interne medicine, za koje je pokrenuta procedura registracije novih djelatnosti.

I Grad Nv i LSŽ pomažu svih ovih godina u nabavi uređaja za osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite na području Grada Novalje.

Tako je u prošloj godini nabavljen CTG uređaj namijenjen Zdravstvenoj zaštiti žena u vrijednosti 6.000,00 eur. LSŽ je preko Decentraliziranih sredstava sudjelovala u nabavci Uređaja za terapiju laserom i Uređaja za interaktivnu neurostimulaciju za potrebe Fizikalne medicine i rehabilitacije u vrijednosti cca. 10.000,00 eur.

Ove godine je LSŽ preko Decentraliziranih sredstava sudjelovala u nabavci Uređaja za automatsku terapiju ultrazvukom za potrebe Fizikalne medicine i rehabilitacije u vrijednosti 5.000,00 eur.

Grad Novalja je ove godine još financirao nabavu CRP uređaja za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija u vrijednosti 3.150,00 eur.

Osim, nabave uređaja i opreme, Grad Novalja svih ovih godina pomaže u financiranju smještaja zdravstvenog osoblja – djelatnika Doma zdravlja, te financiranju rada turističke ambulante.