Sukladno naputcima nadležnih službi u Domu zdravlja Novalja provodit će se mjere zaštite:

– Kontrolirati ili eliminirati ulazak pacijenata s respiratornim simptomima unutar prostora doma zdravlja na
način da pacijenti pričekaju svoj red ili u prostoru za izolaciju ili vani na otvorenom.
– Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom
pacijenata putem telefona.

Sve korisnike zdravstvene zaštite molimo da u slučaju postojanja simptoma respiratorne infekcije (povišena
temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah), moraju obavezno najprije telefonski kontaktirati svojeg
liječnika ako su u posljednjih 14 dana:

1. boravili u području zahvaćenom novim koronavirusom SARS-CoV-2
2. bili u kontaktu sa oboljelim od COVID-19.

– ako je tako u razgovoru sa liječnikom dogovoreno i osoba se upućuje do doma zdravlja, odmah po dolasku
telefonski kontaktira obiteljskog/dežurnog liječnika kako bi obavijestila da je stigla ispred doma zdravlja
odnosno zdravstvene ustanove

– osoba koja ima respiratornu bolest za koju se smatra da nije COVID-19, kod dolaska pred zdravstvenu
ustanovu mora staviti papirnatu maramicu kojom će pokriti nos i usta

– nakon što osoba/pacijent obavijesti telefonom liječnika ili medicinsku sestru da je stigla, zdravstveni djelatnik
dolazi do pacijenta i radi trijažu. Ako kod pacijenta ne postoji sumnja na zarazu SARS-CoV-2 ili na COVID19, pacijent ulazi u prostor za izolaciju, pri tome ne ulazeći u zajedničke prostore (čekaonica i dr.)

– osobe koje imaju sumnju na COVID-19 ne dolaze osobno k svom liječniku obiteljske medicine već ostaju u
svom domu i telefonom kontaktiraju:
nadležnog liječnika obiteljske medicine

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE SANJA PRTORIĆ – 053 662 610
ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE MARIELLA PEHOVAC – 053 661 132
ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE NIVES DABO – 053 663 308
ili
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – Zagreb – 01 4863 222
ili
nadležnog epidemiologa – 091 504 4917
ili
dežurnu COVID-19 ambulantu – 099 752 3050
ili
Hitnu medicinsku službu – 194
VAŽNO:

1. Pacijent cijelo vrijeme mora imati kiruršku masku ili papirnatu maramicu koja prekriva nos i usta, te ga se
mora uputiti da koristi papirnatu maramicu u koju će kašljati ili kihati.

2. Pacijent ne smije koristiti javni prijevoz ni taksi. Preporučeno je da se pacijent do zdravstvene ustanove
preveze u vlastitom automobilu ili da ga preveze netko od ukućana odnosno onih osoba s kojima je pacijent i
inače bio u bliskom kontaktu. Vozač / pratnja mora pričekati u automobilu i ne ulaziti u prostorije zdravstvene
ustanove.