TURISTIČKA AMBULANTA
TOURIST AMBULANCE
TOURISTISCHE AMBULANZ
AMBULATORIO TURISTICO

RADNO VRIJEME (WORKING HOURS)

Ponedjeljak / Monday: 8:00 – 16:00 h

Utorak / Tuesday: 11:00 – 19:00 h

Srijeda / Wednesday: 8:00 – 16:00 h

Četvrtak / Thursday: 11:00 – 19:00 h

Petak / Friday: 11:00 – 19:00 h

Subota / Saturday: 10:00 – 18:00 h


6.8.2020. – Četvrtak / Thursday: 12:00 – 20:00 h

10.8.2020. – Ponedjeljak / Monday: 12:00 – 20:00 h

12.8.2020. – Srijeda / Wednesday: 12:00 – 20:00 h


Napomena: Sve se usluge naplaćuju ( All services are charged )