OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA

Djelatnost opće (obiteljske) medicine obavlja 1 tim u sastavu Doma zdravlja i 2 tima koncesionara.

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE SANJA PRTORIĆ, dr.med.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak – petak: 7.00 – 14.30
utorak – srijeda 13.00 – 20.30

Sanja Prtorić, dr. med.
Marija Šćiran, dipl.m.s.

telefon: 053 / 662 610
fax: 053 / 741 199
e-mail: sama.ordinacija@gmail.com

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE MARIELLA PEHOVAC TRCOL, dr. med.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak: 13.00 – 20.30
utorak – srijeda – petak 7.00 – 14.30

Mariella Pehovac, dr.med.

telefon, fax: 053 / 661 132
e-mail: ordinacija.pehovac@gmail.com

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE NIVES DABO, dr. med.

Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 1, 53291 Novalja

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak – petak: 7.00 – 14.30
utorak – srijeda 13.00 – 21.00

Nives Dabo, dr. med.

telefon, fax: 053 / 663 308
e-mail: nivesdabo@gmail.com