Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Novalja je Ličko-senjska županija.
Dom zdravlja Novalja je osnovan Odlukom županijske skupštine Ličko-senjske županije od 29.ožujka 2007. godine.

RAVNATELJSTVO

v.d. Ravnatelja

Dražen Peranić, dipl.ing.
mobitel: +385 95 391 0368
e- mail: ravnatelj@dom-zdravlja-novalja.hr

Zamjenica v.d. Ravnatelja:

Marija Šćiran, dipl. m. s.
telefon: +385 53 662 610

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA KVALITETU:

Snježana Pende, univ. bacc. physioth
telefon: 053 / 741 192
email: fizikalna.novalja@gmail.com

RAČUNOVODSTVO

Jasna Kustić, dipl.oecc.
telefon: 053 / 663 662
fax. 053 / 663 665
e-mail: dom.zdravlja.novalja@gs.t-com.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Predstavnici osnivača – Ličko Senjske županije

Ana Rukavina Stilinović, univ.spec.oec. – predsjednica
Mariella Pehovac, dr. med.
Josip Dragičević, mag.oec.

Predstavnica Stručnog vijeća

Sanja Prtorić, dr. med.

Predstavnik radničkog vijeća

Jasna Kustić, dipl. oecc.

STRUČNO VIJEĆE

Sanja Prtorić, dr. med., predsjednica – obiteljska (opća) medicina
Mirjana Fumić, dr.med.dent. – dentalna zdravstvena zaštita
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent. – predstavnik koncesionara
Jasna Kustić, dipl.oecc. – Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova
Lucija Baričević, bacc.nur, – patronažna zdravstvena zaštita
Snježana Pende, bacc.phisio, – fizikalna medicina i rehabilitacija
Marija Badurina, med. sestra – oftalmologija
Svjetlana Ružić, med. sestra – zdravstvena njega
Damir Badurina – sanitetski prijevoz

STRUČNI KOLEGIJ

Stalni članovi:

Marija Šćiran, dipl. m. s.- zamjenik Ravnateljice
Lucija Baričević, univ. bacc. med. techn. – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra,
Jasna Kustić, dipl.oecc. – voditeljica referade za računovodstvene poslove

Za djelatnost opće/obiteljske medicine:

Nives Dabo, dr.med,
Mariella Pehovac, dr.med,

Za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:

Mirjana Fumić, dr.med.dent,
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent.

Za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije:

Sonja Ivić, dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Snježana Pende, bacc.phisio.

Za djelatnost oftalmologije:

doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, specijalist oftalmologije
Marija Badurina, med. sestra

Za djelatnost sanitetskog prijevoza:

Damir Badurina,
Marija Badurina, med. sestra

Za djelatnost zdravstvene njege:

Svjetlana Ružić, med. sestra

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Snježana Pende, univ. bacc. physioth, – predsjednica
Sanja Prtorić, dr. med.
mr.sc. Mirjana Fumić, dr.med.dent.
Lucija Baričević, univ. bacc. med. techn.
Marija Badurina, m.s.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Sanja Prtorić, dr. med. spec. obiteljske medicine – predsjednica
Nives Dabo, dr. med. spec. obiteljske medicine
Ivo Predovan, dr. med. spec. izikalne medicine i rehabilitacije
doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, prim.dr.med., specijalist oftalmologije
Hrvoje Tičić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije

ETIČKO POVJERENSTVO

Snježana Pende, univ. bacc. physioth, – predsjednica
Sanja Prtorić, dr. med.
Mariella Pehovac, dr. med.
Damir Badurina,
Marina Šćiran Rizner, dipl.oec